รองสุเทพเปิดพังงาเข้มแข็งชนะภัยยาเสพติด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เดินทางมายังจังหวัดพังงา เพื่อเปิดโครงการพังงาเข้มแข็งชนะภัยยาเสพติด ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยในงานดังกล่าว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา จะกล่าวรายงาน กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมรายงานผลการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของจังหวัดพังงา และเตรียมเชิญ นายสุเทพ มอบนโยบายการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม นายสุเทพ และคณะ จะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร ในเวลา 17.00 น.