แรงงานชาวลำปางในลิเบียทยอยกลับปท.แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางรัตนา อุทัยรัตน์ จัดหางานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า แรงงานชาวลำปาง ที่เดินทางไปทำงานในประเทศลิเบีย และขณะนี้แรงงานดังกล่าวนั้น กำลังทยอยเดินทางกลับประเทศไทย และที่จังหวัดลำปางกันแล้ว ซึ่งแรงงานชาวลำปาง มีมากกว่า 600 ราย ซึ่งถือว่า มีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ทางสำนักงานจัดหางาน จ.ลำปาง จึงมีการอำนวยความสะดวก ในการรับเรื่องขอความช่วยเหลือ และร้องทุกข์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งที่สำนักงานจัดหางาน จังหวัดลำปาง ที่ตั้งอยู่ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัด จึงมีเจ้าหน้าที่ประจำ เพื่อให้บริการอยู่ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ภายใต้ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทย ในประเทศลิเบีย ของจังหวัด
ลำปาง ที่จัดตั้งขึ้นมา ส่วนแรงไทยที่เดินทางกลับมาแล้ว สามารถยื่นเรื่อง เพื่อขอรับการสงเคราะห์เงินกองทุน เพื่อช่วยเหลือแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบ จากการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ส่วนเงินสำหรับให้การช่วยเหลือนั้น จะได้ถึงรายละ 15,000 บาท ซึ่งแรงงานไทย ที่เดินทางกลับมา สามารถติดต่อได้ ที่สำนักงานจัดหางาน จังหวัดลำปาง