ดุสิตโพลคนหนุนซักฟอกของแพง-เฉลิมนำ

ดุสิตโพลคนหนุนซักฟอกของแพง-เฉลิมนำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล สำรวจ ความคิดเห็นประชาชนทั่วไป ในการอภิปรายไม่วางใจ มองว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆ นี้ จะได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นจริง และชัดเจนมากขึ้น ทั้ง 2 ฝ่าย ถึงร้อยละ 35.39 และเห็นด้วยที่ฝ่ายค้าน ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถึงร้อยละ 56.87

ส่วนอยากเห็นใครมาเป็นผู้นำ ในการอภิปรายนั้น ฝ่ายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรับมนตรี และ นายชวน หลีกภัย ตามลำดับ

ส่วนฝ่ายค้าน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง มากที่สุด รองลงมา นายจตุพร พรหมพันธุ์ และ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ตามลำดับ ส่วนเรื่องที่อยากให้มีการอภิปรายมากที่สุด คือ การดูแล การควบคุมราคาสินค้า น้ำมัน น้ำมันพืช น้ำตาล มากถึง ร้อยละ 23.04 รองลงมา การทุจริต คอร์รัปชั่น และการบริหารเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง ตามลำดับ

นอกจากนี้ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะมีผลให้เกิดการยุบสภาหรือไม่นั้น ประชาชนมองว่า ไม่มีผลถึงร้อยละ 47.83 และการประท้วงของกลุ่มคนเสื้อแดง และเสื้อสีต่างๆ มีผลต่อการยุบสภามากน้อยแค่ไหน มองว่า ไม่มีผลเช่นกันถึงร้อยละ 44.92