618แรงงานไทยลิเบียทยอยกลับอีกวันนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับ ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ในวันนี้ได้มีแรงงานไทย ในลิเบีย ทยอยเดินทางกลับอีก จำนวน 618 คน รวม 7 เที่ยวบิน โดยทยอยเดินทางมาถึงแล้ว ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 06.30 น. จำนวน 101 คน เวลา 08.00 น. จำนวน 54 คน และเวลา 08.40 น. จำนวน 112 คน

อย่างไรก็ตาม คาดว่า ในวันนี้จะมีแรงงานไทย เดินทางกลับมาเกิน 618 คน เพราะยังไม่รวมเที่ยวบิน ที่ไม่อยู่ในตารางบิน ที่กระทรวงการต่างประเทศ ประสานมา โดยเมื่อแรงงานเดินทางมาถึง เจ้าหน้าที่จะนำเอกสารเรื่องการรับเงินชดเชยไปให้กรอกข้อมูล และการชี้แจงเรื่องสิทธิประโยชน์ ขั้นตอนต่างๆ และการเรียกร้องเงินที่ค้างจ่าย เพื่อมาติดต่อรับเงินกับสำนักงานจัดหางานภายในจังหวัดนั้นๆ ขณะที่วันนี้ จะจ่ายเงินค่าเดินทางกลับรายละ 1,500 บาท ทันที โดยเริ่มจ่ายไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อวานนี้ โดยเมื่อวานจ่ายไปแล้วจำนวน 1,500,000 บาท