สาธุชนเรือนหมื่นร่วมเก็บอัฐิหลวงตามหาบัว

สาธุชนเรือนหมื่นร่วมเก็บอัฐิหลวงตามหาบัว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศ ที่ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เช้านี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง มายังวัดป่าบ้านตาด ร่วมทรงบาตรเช้าถวายพระสงฆ์ ซึ่งในการนี้ มีประชาชนจำนวนมาก นั่งเรียงแถวตลอด 2 ฝั่ง เส้นทางบิณฑบาต เพื่อทำบุญตักบาตร

ทั้งนี้ หลังจากพระสงฆ์ ได้บิณฑบาต และฉันภัตตาหารเช้าเสร็จ จากนั้น จะมีการรวบรวมอัฐิของ หลวงตามหาบัว บนเมรุชั่วคราว เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ที่ศาลาการเปรียญ ก่อนที่จะมีการแบ่งประดิษฐาน ไปยังสำนักพระราชวัง และวัดป่าบ้านตาด เป็นส่วนใหญ่ รวมไปถึงแบ่งไปตามวัดต่างๆ ที่มีศิษยานุศิษย์ ของหลวงตามหาบัว

นอกจากนี้ พิธีการในช่วงเย็น โดย เวลา 19.30 น. พระเถระจะแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และ พระเถระ 10 รูป จะขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล จึงเป็นการเสร็จสิ้นพิธีกรรมในวันนี้