จันทบุรีเข้มระวังน้ำมันน้ำตาลทรายขาดตลาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวถึง กรณีที่ทางรัฐบาลได้มีการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา ได้มีการสอดส่องดูแล และเข้มงวด ในเรื่องของสินค้าประเภท น้ำมัน น้ำตาลทราย ว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง 2 อำเภอ คือ อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว ที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ให้เข้มงวดกวดขันในเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้ว เนื่องจากเป็นผลเสียที่ประเทศไทย จะได้รับและเสียผลประโยชน์ จึงเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความสำคัญและดูแลอย่างจริง
จัง และต่อเนื่อง

ด้าน นายพจน์ รักความสุข นายอำเภอโป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ระบุ ด่านชายแดนถาวรบ้านแหลม และด่านชายแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โปงน้ำร้อน จ.จันทบุรี รวมถึงจุดผ่อนปรนทางการค้าอีก 3 แห่ง คือ บ้านซับตารี บ้านสวนส้ม
และบ้านบึงชนัง ยังไม่พบว่า สินค้าประเภทน้ำมัน และน้ำตาลทรายขาดตลาด หรือการขึ้นราคาแต่อย่างไร