เขื่อนภูมิพลน้ำเหลือครึ่งอ่างงอทำนาปรัง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบุญอินทร์ ชื่นชวลิต ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล กล่าวว่า ขณะนี้แม้ปริมาณน้ำในอ่างลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น แต่ยังเพียงพอต่อการใช้ในภาคการเกษตรตลอด 2 เดือน ก่อนหมดฤดูแล้ง และคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ไม่น่ารุนแรงเหมือนปีที่แล้ว เพราะปริมาณน้ำระดับนี้ สามารถรองรับพื้นที่การเกษตรได้กว่า 10 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกร งดการทำนาปรังรอบ 2 โดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากการดำเนินนโยบายการบริหารน้ำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำหนดปริมาณการใช้น้ำแต่ละพื้นที่ อย่างเคร่งครัด

ส่วนแผนการบริหารน้ำในฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน เขื่อนภูมิพล จะระบายน้ำสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณน้ำที่ใช้งานได้จำนวน 2,600 ล้านลูกบาศก์เมตร และอีก 1,000
ลูกบาศก์เมตร จะสำรองไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค แต่หากสถานการณ์น้ำไม่เป็นไปตามแผน ก็พร้อมประสานทำฝนหลวงทันที