ลุยทลายตัดไร่ฝิ่นกว่า6ไร่ค่ากว่า2.5ลบ.

ลุยทลายตัดไร่ฝิ่นกว่า6ไร่ค่ากว่า2.5ลบ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้สั่งการให้ นายวุฒิ สิทธิสุราษฎร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งบูรณาการและสนธิกำลังร่วมตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ทหาร ฝ่ายปกครอง โดยปฏิบัติการทางภาคอากาศ และภาคพื้นดินชุดแรก ขึ้นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ และอีกชุดปฏิบัติการเดินเท้า เพื่อนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น ที่บริเวณชายแดนไทย-พม่า บ้านเลอตอโก ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ซึ่งอยู่ยอดดอยเปเปอร์ บนเทือกเขาถนนธงชัย และยังมีพื้นที่ติดกับ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยการปฏิบัติการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้มีการตัดทำลายไร่ฝิ่นบริเวณดังกล่าวไปกว่า 6 ไร่ โดยสภาพพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นนั้น อยู่บนภูเขาสูงชัน ยากลำบากต่อการเดินทาง และแปลงไร่ฝิ่นที่เข้าไปทำลาย มีพื้นที่กว่า 6 ไร่ กำลังให้ผลผลิต เหมาะในการกรีดเอาน้ำยางฝิ่น นับว่า เป็นแปลงปลูกฝิ่นที่ใหญ่มาก เท่าที่มีการปลูกมาในระยะ 15 ปี เพราะส่วนใหญ่แล้วจะปลูกกัน แปลงละไม่เกิน 1 งาน เพื่อหลบรอดสายตาของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังพบบ่อพักน้ำอย่างดี โดยต่อน้ำจากแหล่งน้ำบนเขาแล้ว ยังต่อสายยาง และติดสปิงเกอร์ ให้น้ำ และให้ปุ๋ยฝิ่น อย่างอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจากการประเมินราคาของพื้นที่การปลูกฝิ่นแล้ว พื้นที่ 1 ไร่ จะสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท สำหรับพื้นที่การปลูกครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ารายได้ประมาณ 2.5 ล้านบาท