สกลนคร เริ่มขาดแคลนน้ำแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านดอนกะเล็น ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร เป็นอีกหมู่บ้านที่อยู่ติดทะเลสาบหนองหาน แต่ต้องประสบความเดือดร้อนเพราะต้องขาดแคลนน้ำอุปโภค ในช่วงหน้าแล้ง เป็นประจำทุกปี ทำให้ต้องซื้อน้ำจากรถบรรทุกน้ำพ่อค้าเร่ ตกคันละ 280 บาทต่อ 2 สัปดาห์ จนมีการขอความช่วยเหลือไปยังวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำรถบรรทุกน้ำสะอาดขนาดความจุ 6,000 ลิตร ออกช่วยเหลือแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน เพื่อเก็บกักในภาชนะตามบ้านเรือน ซึ่งชาวบ้านบอกว่า จะสามารถใช้ได้ 1 เดือน ทำให้ทุนค่าใช้จ่าย

พ.อ.ชัยวัฒน์ ปานคำ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 กล่าวว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค. ได้นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ตามหมู่บ้านรอบหนองหานไปแล้ว 25 เที่ยว ปริมาณกว่า 1.5 แสนลิตร