เชียงราย เริ่มแห้งแล้งหลายหมื่นไร่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จากที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ พบว่า ขณะนี้ภัยแล้งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก และพบว่า พื้นที่ทางการเกษตรหลายหมื่นไร่ กำลังจะขาดแคลนน้ำ และอาจแห้งตาย เพราะไม่มีน้ำเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร ดังนั้น ทางจังหวัดเชียงราย จึงได้มีการประกาศพื้นประสบภัยพิบัติแล้งเพิ่มจากเดิมประกาศ 10 อำเภอ แต่ขณะนี้ได้ประกาศครบทั้ง 18 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย

เพื่อนำงบประมาณออกมาช่วยเหลือประชาชน ทั้งเรื่องของน้ำกินน้ำใช้รวมถึงภาคการเกษตร