แรงงานไทยในลิเบีย ขาดการติดต่อกว่าพันคน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ได้เชิญบริษัทจัดหางานร่วม 30 แห่ง ที่จัดส่งแรงงานไปทำงานในประเทศลิเบีย มาสอบถามรายละเอียดของแรงงานไทย ที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย และได้มีการอพยพออกจากพื้นที่การปะทะอย่างรุนแรง ในเมืองทริโปลี และเบงกาซี พบว่า ในขณะนี้ มีแรงงานไทยในลิเบีย กว่า 1,000 คน ไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้ไม่ทราบถึงสถานการณ์แรงงานกลุ่มดังกล่าวว่าอยู่ในจุดใด และมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร

อย่างไรก็ตาม ได้มีการขอความร่วมมือให้บริษัทจัดหางาน ติดตามจากเครือข่าย บริษัทนายจ้าง หัวหน้าคนงาน เพื่อที่จะช่วยเหลือในการนำตัวกลับมายังประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ตัวเลขล่าสุดของแรงงานไทย ที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 2,942 คน และกว่า 8,386 คน ได้มีการอพยพออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย ซึ่งได้มีการเช่าโรงแรม 3 แห่ง ในเมืองมาฮาหมัด ซึ่งห่างจากเมืองตูนิซ 45 กิโลเมตร เพื่อรองรับแรงงานกว่า 3,000-4,000 คน ให้เข้าพัก เพื่อรอการเดินทางกลับประเทศต่อไป