สุรินทร์เจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ซึ่งประกอบด้วย จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ จ.มหาสารคาม โดยมี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ สำหรับการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1 / 2554 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 จะจัดให้มีการประชุมปีละ 3 ครั้ง โดยการเวียนเป็นเจ้าภาพของจังหวัดต่างๆ ในภาค 5 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของแต่ละจังหวัด ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่างๆ อันจะนำไปสู่การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ในแต่ละจังหวัด ให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป