สุรยุทธ์ทอดผ้าป่าการศึกษาปทุมฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี นางสาวสุภาวดี วงษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ให้การ
ต้อนรับด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง และครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อหาปัจจัยทางทุนทรัพย์ในการสร้างทางเชื่อมอาคารเรียนหลังใหม่ไปยังอาคารสิรินธร 1 และอาคารสิรินธร 2 รวมทั้ง ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ เทพื้นยกระดับพื้นอาคารโดม และปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนหลังใหม่ อันจะช่วยให้การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันชั้นนำเลิศล้ำวิทยาการ สืบสานภูมิปัญญา ก้าวหน้าเทคโนโลยี และพัฒนาคนดีสู่สังคม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข