สธ.เปิดโครงการแพทย์เคลื่อนที่รักษาพระ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำหรับพระภิกษุสามเณร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณวัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดมีพระภิกษุสามเณร จำนวน 12,819 รูป และได้นิมนต์มาในวันนี้ 500 รูป เพื่อตรวจคัดกรอง และรักษาโรคเบื้องต้น

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ กล่าวว่า จะดำเนินการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ให้ครบทุกรูป 349,627 รูป ทั่วประเทศ ภายในสิ้นเดือนเมษายน นี้ ส่วนผลการตรวจสุขภาพไปแล้วกว่า 90,000 รูป พบว่า อยู่ในระดับปกติ 55 % ที่เหลือ 45 % มีทั้งป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาทันที 5.5 % และเสี่ยงสูง 40 % โดยเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน หรือเป็นมากกว่า 1 โรคเข้าไป โดยสาเหตุมาจากพฤติกรรมดำรงชีวิต และการบริโภค และพบว่า ประชาชนร้อยละ 72 เชื่อว่า เมื่อถวายอาหารใดใส่บาตรญาติที่ล่วงลับ ก็จะได้รับไปด้วย จึงมีของที่นิยมใส่บาตรสูง เช่น แกงเขียวหวาน ไข่พะโล้ หมูทอด ส่วนขนมหวาน คือ ฝอยทอง เม็ดขนุน อีกทั้งยังมีข้อจำกัด ในการออกกำลังกายของพระ ทั้งนี้ จะมีการหารือกับมหาเถระสมาคม กำหนดมาตรการที่เหมาะสมให้พระภิกษุ สามเณร ฉันอาหารที่มีประโยชน์ ลดอาหาร ที่หวานมันเค็มต่อไป