รมว.อุตฯจ่อลงชายแดนดูปมน้ำตาลทราย

รมว.อุตฯจ่อลงชายแดนดูปมน้ำตาลทราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากสถานการณ์น้ำตาลทราย ที่กำลังจะขาดแคลนในตลาดภายในประเทศ และมีแนวโน้มว่าราคาจะสูงขึ้น ทำให้ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก จะได้ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับด่านศุลกากรแม่สอด - พาณิชย์จังหวัด รวมทั้งสำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก เพื่อวางแนวทางและมาตรการป้องกันการลักลอบส่งออกน้ำตาลทรายขาวไปยังประเทศพม่า ในช่วงที่น้ำตาลทรายในประเทศอาจจะขาดแคลน ในวันที่ 6 มีนาคม 2554 นี้

ทั้งนี้ นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด ชายแดนไทย - พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า ด่านศุลกากรแม่สอด ตั้งชุดเฉพาะกิจพิเศษเพื่อปฎิบัติการออกตรวจสอบตามท่าข้ามต่างๆ ริมแม่น้ำเมย เพื่อป้องกันการลักลอบขนน้ำตาลทรายออกนอกประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ หากมีการลักลอบส่งออกก็จะต้องถูกจับกุม ซึ่งในช่วงนี้ ด่านศุลกากรแม่สอด ได้มีการจับกุมได้เพิ่มมากขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงชายแดนทั้งทหารและ
ตชด.

ด้าน นายบุญลือ มิปิกุล หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก กล่าวว่า สถานการณ์น้ำตาลทรายตลาดภายในพื้นที่ ช่วงนี้ยังมีวางจำหน่ายในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และราคาขายยังอยู่ที่กิโลกรัมละ 24.50 บาท

อย่างไรก็ตาม ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบตามร้านค้าและตลาดทุกวัน เพื่อป้องกันการขายเกินราคาควบคุมในช่วงที่มีข่าวว่า น้ำตาลจะขาดตลาดและราคาสูงขึ้น