เคลื่อนสรีระหลวงตาบัวขึ้นจิตกาธานคนล้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขณะนี้ ที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี พระภิกษุสงฆ์โดย พระอุดมญาณโมลี เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานีและภิกษุสงฆ์ 40 พรรษาขึ้นไป พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้อัญเชิญพระสรีระสังขาร พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ขึ้นบนจิตกาธาน โดยมีเสียงเปล่ง "สาธุ" จากประชาชน 2 ฝั่งข้าง ทางดังกึกก้อง