กอ.รมน.ภ.4สน.แจงมาตรา 21

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ประกาศให้เขตพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง และให้การกระทำความผิดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในเขตพื้นที่ดังกล่าว เป็นความผิดต้องดำเนินการตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรา 21 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง เดินทางกลับมาอยู่อาศัยในภูมิลำเนาเดิมอย่างปกติสุข เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารายงานตัวมีทางเลือกที่จะกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว สมัครใจในการออกมาแสดงตน ยินยอมเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนการดำเนินการในมาตรา 21 ต่อไป