กรุงเทพฯจัดพิธีทำบุญเมืองวันที่9มี.ค.นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เตรียมการจัดพิธีทำบุญเมือง ประจำปี 2554 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการ กทม. กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กำหนดจัดพิธีทำบุญเมือง ประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 06.39 น.-11.00 น. ณ ศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่กรุงเทพมหานคร และประชาชน โดยในพิธีประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระหลักเมือง เทพารักษ์ประจำศาลหลักเมือง และพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พิธีเจริญพระพุทธมนต์เทพยดานพเคราะห์ พิธีถวายพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ใส่บาตรพระประจำวันเกิด พิธีผูกผ้าสามสีองค์พระหลักเมืองจำลอง พิธีถวายพวงมาลัย และจุดธูปเทียนสักการะพระหลักเมืององค์จริง พิธีถวายพวงมาลัย และจุดธูปเทียนสักการะเทพารักษ์ทั้ง 5 และพิธีเติมน้ำมันพระประจำวันเกิด