ชวรัตน์ตรวจอ่างเก็บน้ำหลังแล้งหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปที่อ่างเก็บน้ำคลองบึง ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง โดย นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานว่า ได้เกิดปัญหาน้ำในอ่างคลองบึง
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดื่ม น้ำประปาในเขต อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ความจุ 22.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันคงเหลือเพียง 0.53 ล้านลูกบาศก์เมตร เท่านั้น ที่ทำให้น้ำประปา และคาดว่า อาจไม่มีน้ำใช้ใน 2 เดือนข้างหน้า

หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทย ได้เดินทางดูคลองส่งน้ำกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่จะทำการผันน้ำส่งผ่านท่อไปยัง อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางประมาณ 30 ก.ม. ซึ่งคาดว่าสามารถดำเนินการได้ในสิ้นเดือน มี.ค.นี้ ซึ่งจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป