ศรีสะเกษแล้งหนักห้วยขะยุงน้ำแห้งไม่มีใช้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณสะพานห้วยขะยุง ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นบริเวณที่ลำห้วยขะยุงไหลผ่าน ซึ่งลำห้วยขะยุงนี้ เป็นลำห้วยที่สำคัญอีกสายหนึ่งของ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี เป็นสายน้ำที่เปรียบเสมือนสายเลือดในการหล่อเลี้ยงการเกษตร โดยขณะนี้ปรากฏว่า ลำห้วยขะยุง ได้แห้งขอดลง เหลือน้ำจำนวนน้อยมาก

นางนารินทร์ คำทอง อายุ 31 ปี ชาวบ้าน ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ปีนี้ในเขต อ.กันทรลักษ์ ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปีมาก ทำให้ชาวบ้านที่ได้อาศัยน้ำจากลำห้วยแห่งนี้ เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมและเพื่อการอุปโภค - บริโภค ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากขณะนี้ มีหลายอำเภอประกอบด้วย อ.กันทรลักษ์ อ.เบญจลักษ์ อ.โนนคูณ ของ จ.ศรีสะเกษ และ อ.สำโรง อ.ห้วยขะยุง ของ จ.อุบลราชธานี ชาวบ้านได้เริ่มขาดแคลนน้ำดื่มน้ำ - ใช้
มาเป็นเวลานานหลายเดือนแล้ว นั่นเอง