กรมการค้าภายในสอบเชิงลึกยี่ปั๊วขายน้ำตาล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในตรวจสอบเชิงลึก หลังกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่า น้ำตาลทรายในประเทศไม่ขาดแคลน แต่น้ำตาลทรายที่หายไปจากตลาด เป็นเพราะยี่ปั๊วนำสินค้าลักลอบส่งขายตามแนวชายแดน โดยจะลงไปตรวจสอบโรงงานน้ำตาล ว่า สัดส่วนการรับผลิตน้ำตาลทราย ในแต่ละโควตาไปผลิตนั้น มีตัวเลขตรงกันหรือไม่ เกิดกระบวนการยักย้ายถ่ายเท หรือ รับซื้อใต้โต๊ะหรือไม่ รวมทั้ง ตรวจเช็กสัญญาแต่ละงวดว่ามีการส่งมอบอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ภายหลังจากกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่า น้ำตาลทรายในระบบไม่ขาดแคลน เพราะมีการเพิ่มโควตา ก. ที่ใช้บริโภคในประเทศ จากเดิม 21 ล้านกระสอบ เป็น 25 - 28 ล้านกระสอบ