ปชช.เดินทางเคารพศพแม่ถ้วนล้นหลาม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตั้งแต่เช้าวันนี้ ตลอดทั้งวันได้มีบรรดาข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ได้นำพวงหรีดมาวางที่หน้าศพ แม่ถ้วน หลีกภัย ซึ่งพื้นที่ ที่เตรียมไว้สำหรับวางหรีดไม่เพียงพอ ทางเจ้าภาพต้อง เพิ่มพื้นที่ในการวางพวงหรีด โดยมี พวงหรีดของบรรดา นักการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แต่ละกระทรวง ทบวง กรม จำนวนมาก ทยอยเข้ามายังบ้านพักอย่างไม่ขาดสาย โดยมีการลงทะเบียนไว้ทุกพวง

สำหรับ พื้นที่จอดรถยนต์ที่ทางเจ้าภาพได้เตรียมไว้มีดังนี้ บนถนนวิเศษกุล ที่โรงเรียนสภาราชินี โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์ตรัง ส่วนที่ ถนนรัษฎา คือสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง ทุกพื้นที่จุรถได้ประมาณ 800 คันเศษ สำหรับการจราจรบนถนนวิเศษกุลตั้งแต่หอนาฬิกา จนไปถึง สี่แยกวังตอ จะไม่มีการปิดการจราจร แต่อย่างใด