พิจิตรจัดจ้างงานลดการอพยพแรงงานเข้ากรุง

พิจิตรจัดจ้างงานลดการอพยพแรงงานเข้ากรุง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดำรงศักดิ์ แก้วทองคำ แรงงานจังหวัดพิจิตร ได้เปิดเผย ภายหลังเข้าตรวจเยี่ยมราษฎร ที่เข้ารับจ้างตามโครงการจ้างงานเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างอาชีพเสริมในปีงบประมาณ 2554 ของชาว จ.พิจิตร สืบเนื่อง
จากฤดูการทำนา ที่ผ่านมา ชาวนา จ.พิจิตร ต้องประสบปัญหาผลผลิต ได้รับความเสียหาย เนื่องจากโรคเพลี้ยกระโดด และน้ำท่วม ส่งผลให้แรงงานภาคการเกษตร ได้รับความเดือดร้อน

โดย ล่าสุด กระทรวงแรงงาน ได้อนุมัติเงินจำนวน 1 ล้านบาทให้ จ.พิจิตร ช่วยเหลือราษฎร ด้วยการจ้างให้ทำงานสาธารณประโยชน์ ในหมู่บ้าน เช่น สร้างวัด ซ่อมแซมโรงเรียน ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ขุดลอกคูลองระบายน้ำ โดยใช้
แรงงานคน ซึ่ง จ.พิจิตร ได้รับอนุมัติ 21 โครงการ เป็นเงิน 1 ล้านบาท จ้างแรงงานใน 21 ตำบล 21 หมู่บ้าน 12 อำเภอ ส่งผลให้ราษฎร มีงานทำ ในหน้าแล้ง 411 คน และมีรายได้ต่อคนประมาณ 3,000 บาท ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือราษฎรในช่วงภัยแล้ง และเป็นการลดการอพยพแรงงาน มิให้ต้องเคลื่อนย้ายไปทำงานที่กรุงเทพมหานคร หรือ ถูกหลอกให้ไปรับจ้างชุมนุม ที่ส่งผลทำลายเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้