ชาวสุรินทร์แรงงานในลิเบียกลับถึงไทยแล้ว8

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.อุทัยวรรณ บัวครื้น จัดหางาน จ.สุรินทร์ กล่าวว่า มีแรงงานไทย ที่กลับมาจากประเทศลิเบียแล้ว 1 ราย เมื่อวันที่ 2 มี.ค.54 คือ นายบรรเจิด เอ็นดู ชาว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ และมาถึง จ.สุรินทร์ แล้วด้วยความปลอดภัย จำนวน 7 ราย แต่ยังไม่มารายงานตัวที่ สำนักงานจัดหางาน จ.สุรินทร์ เพื่อขอรับความช่วยเหลือจาก กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เป็นเงินช่วยเหลือ
15,000 บาท แล้ววันนี้มีญาติแรงงานลิเบีย จำนวน 3 ราย คือ นางหัสดี กระแสโสม นางสุรวดี ยืนยง นายอวย บุญมาก มาร้องขอความช่วยเหลือให้สามีที่ทำงานในประเทศลิเบีย เพื่อให้อยู่ในที่ปลอดภัยและกลับประเทศไทยโดยปลอดภัย ที่ สำนักงานจัดหางาน จ.สุรินทร์