จำปีเหมาเครื่องรับคนไทยในลิเบียกลับบ้าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทย เช่าเหมาลำเครื่องบิน L1011 จากดูไบ เพื่อรับคนไทยที่ตูนิเซีย ในวันที่ 4 - 13 มี.ค. นี้ และจัดเที่ยวบินพิเศษโบอิง
777 - 300 เพื่อรับคนไทยจากดูไบ กลับไทย โดยมีกำหนดเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในวันที่ 4 มี.ค.เวลา 17.05 น. และบินกลับถึงกรุงเทพฯในวันที่ 5 มี.ค. เวลา 07.40 น. พร้อมทั้ง เปลี่ยนแบบเครื่องบินที่ไปรับคนไทยในดูไบ ให้มีจำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้น ตลอดจนสำรองเที่ยวบิน TG518 เส้นทางดูไบ - กรุงเทพฯ รองรับคนไทยที่อพยพและเดินทางต่อเครื่องบินที่ดูไบ ระหว่างวันที่ 4 - 13 มี.ค. นอกจากนี้ ยังปรับเส้นทางบินกรุงเทพฯ - เอเธนส์ - กรุงเทพฯ
เป็นเส้นทางกรุงเทพฯ - เอเธนส์ - ตูนิเซีย - เอเธนส์ - กรุงเทพฯ เพื่อรับคนไทยจากตูนิเซีย มายังประเทศไทย โดยจะเริ่มทำการบินระหว่างวันที่ 5 - 13 มี.ค. ทั้งนี้ การบินไทยจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
ในการปรับแผนการบินรองรับการอพยพคนไทยออกจากลิเบีย