อบต.แม่พริก แจกน้ำ ช่วยแล้ง

อบต.แม่พริก แจกน้ำ ช่วยแล้ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบให้ชาวบ้านในเขตพื้นที่ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง เป็นอย่างหนัก หลังบ่อน้ำบาดาลในบ้านของชาวบ้านแต่ละหลังเกิดความตื้นเขิน ไม่มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ทำให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ต้องนำรถบรรทุกน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้น้ำให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ ที่หมู่บ้านสันขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ต.แม่พริก หลังจากที่ระดับน้ำในบ่อน้ำตื้นและระดับน้ำบนผิวดินแห้งขอดลง ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาอุปโภค บริโภคได้ เนื่องจากน้ำในลำห้วยแม่พริก เกิดความแห้งแล้วอย่างหนัก ทำให้ระดับน้ำในบ่อน้ำตื้นและบนผิวดินแห้งลง

อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาดบรรทุก 30,000 ลิตร เร่งออกแจกจ่ายให้กับประชาชน และส่วนหนึ่งประชาชนนั้น ยังได้นำน้ำไปเก็บไว้บนแท็งก์ประปาของชาวบ้าน เพื่อเป็นน้ำในการอุปโภค บริโภคแล้ว ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการประสานขอสูบน้ำหน้าเขื่อนผาวิ่งชู้ ลงมาตามลำห้วยแม่พริก เพื่อหล่อเลี้ยงระบบนิเวศและเพิ่มระดับน้ำบนผิวดินและในบ่อน้ำตื้นของชาวบ้าน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และจะได้รายงานให้กับจังหวัดลำปาง เพื่อประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งต่อไป