นายกเผยอุตฯท่องเที่ยวทำรายได้เข้าปท.7%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดสัมมนาในการท่องเที่ยวไทย ในทศวรรษหน้าที่จัดโดย สหพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่า การท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ ให้ประเทศถึงร้อยละ 7 ต่อปี แม้ว่าจะมีวิกฤติการเมือง แต่การท่องเที่ยว ก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรค โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวปีที่แล้ว ถึง 5.85 แสนล้านบาท และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในปีที่ผ่านมา กว่า 15.8 ล้านคน โดยในอีก 10 ปีข้างหน้า คาดว่า จะทำรายได้กว่าร้อยละ 7.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม และมีรายได้กว่า ร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เป็นเท่าตัวถึง 30 ล้านคน

ดังนั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควรจะส่งเสริมจุดแข็ง ลดจุดด้อย โดยเป้าหมายไม่ควรนำจำนวนบุคคลมาเป็นหลัก แต่ให้เน้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว และรักษาความประเพณีวัฒนธรรม และภาพลักษณ์ที่ดีงาม โดยเฉพาะอัธยาศัย ไมตรี ของคนไทย ที่ถือเป็นจุดแข็งของไทย ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาท่องเที่ยวอย่างตลอดเวลา โดยรัฐบาลจะส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะทำรถไฟความเร็วสูงผ่านประเทศจีนตอนใต้ เชื่อมลาว ไทย และ มาเลเซีย