กรมจัดหางานจ่ายชดเชยแรงงานลิเบียใน3วัน

กรมจัดหางานจ่ายชดเชยแรงงานลิเบียใน3วัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเมธ มโหสถ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึง แนวทางการนำงบประมาณ 343 ล้านบาท ตามที่ คณะรัฐมนตรี อนุมัติ เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าชดเชยให้แรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศลิเบีย จำนวน 20,000 คน รายละ 15,000 บาท ว่า แรงงานไทยที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือนี้ ต้องเป็นแรงงานไทยที่เป็น สมาชิกของกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เท่านั้น โดยได้กำชับไปที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ให้เร่งพิจารณาหลักฐานที่แรงงานไทยนำไปยื่นขอรับเงินจากกองทุน พร้อมทั้งแจ้งกลับมายัง คณะกรรมการกองทุน ภายใน 3 วัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

รองอธิบดีกรมจัดหางาน กล่าวอีกว่า ขณะนี้ มีแรงงานที่กลับมาจากลิเบีย กว่า 1,000 แล้ว ซึ่งได้แจ้งให้ทราบว่า มายื่นเรื่องเอาไว้ โดยปกติจะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10 วัน แต่ตนเองได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยา ภายใน 3 วัน ไม่ใช่ให้เวลาแค่ 3 วันแต่อย่างใด โดยคาดว่า มายื่นเรื่องไว้ก่อนนับร้อยรายแล้ว และหากว่าแรงงานไทยที่ยังเหลืออยู่ กลับมาเมืองไทย ก็จะได้รับเงินชดเชยตามหลักการทุกราย ซึ่งทางกรมการจัดหางาน มีระบบรายชื่อของแรงงานทุกคนอยู่แล้ว