ดินไหว3.3Rที่เชียงใหม่ยังไม่พบเสียหาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเหตุแผ่นดินไหว ความรุนแรงขนาด 3.3 ริกเตอร์ เมื่อเวลา 23.10 น. (1 มี.ค.)
โดยศูนย์กลางแรงสั่นสะเทือนอยู่บริเวณ ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ล่าสุดยังไม่มีรายงานความเสียหาย
ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 192 หรือทาง www.ndwc.go.th