สุรินทร์แล้งแล้ว เตือนระวังอัคคีภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง คาดว่าจะยาวนาน และรุนแรงกว่าทุกปี ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตรและการปศุสัตว์ และอากาศช่วงดังกล่าว มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าได้ง่าย สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่อาจจะเกิดขึ้น จ.สุรินทร์ จึงได้แจ้งเตือนประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในเคหะสถาน โดยไม่ก่อไฟที่เกิดขาดการควบคุม
ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีความพร้อมและปลอดภัยเสมอ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง หลังใช้งาน หรือ ออกจากบ้านเรือน เก็บไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ ให้พ้นมือเด็ก ควบคุม หรือกำจัดแหล่งที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ส่วนการป้องกันไฟป่า เกษตรกรและประชาชน สามารถทำได้โดยการไม่เผาไร่นา หรือ ควบคุมการเผาไร่นาของตน ไม่ให้ลุกลามไปยังส่วนอื่น และพื้นที่ป่าไม้ล่าสัตว์ โดยการจุดไฟไล่ล่า