เจ้าชายญี่ปุ่นเสด็จเยือนเชียงใหม่9มี.ค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เจ้าชายอะกิชิโนะ ฟุมิฮิโตะ เจ้าชายแห่งญี่ปุ่น ผู้นำราชสกุลอะกิชิโนะ จะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 9 มี.ค. นี้ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่เจ้าชายอะกิชิโนะ ฟุมิฮิโตะ พระราชโอรสองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ แห่งญี่ปุ่น ที่บริเวณศาลาธรรม ม.เชียงใหม่ หลังจากเลื่อนกำหนดการถวายมา 2 ปี แล้ว

ทั้งนี้ เจ้าชายอะกิชิโนะ ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านสิ่งแวดล้อม ทรงทุ่มเทในการศึกษาวิจัยสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งปลา ไก่ และสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลาบึก ในแม่น้ำโขง และทรงสนพระทัยศึกษาวิจัยเรื่องไก่ จนเป็นที่มาของงานวิจัยเรื่อง ไก่ป่ามาเป็นไก่บ้านได้อย่างไร และในโอกาสนี้ เจ้าชายอะกิชิโนะ จะเสด็จเยี่ยมชมเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ที่มีอุโมงค์ใต้น้ำขนาด
ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยาวที่สุดในโลก มีพันธุ์น้ำจืดและน้ำเค็มมากกว่า 250 สายพันธุ์ หรือ 20,000 ตัวด้วย