ผู้บริโภคอ่วมเนื้อหมูจ่อขึ้นราคาแล้งนี้

ผู้บริโภคอ่วมเนื้อหมูจ่อขึ้นราคาแล้งนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณตลาดสดร่วมใจ เทศบาลนครพิษณุโลก สินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการ ทยอยปรับราคาแพงขึ้น ขณะที่ ผู้ค้าหลายราย ยอมรับว่า ช่วงฤดูร้อนที่จะมาถึง คาดว่า สินค้าจะราคาแพงขึ้นไปอีก โดยเฉพาะสินค้าเพื่อการบริโภค ซึ่งผู้จำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ได้เปิดเผยว่า ราคาเนื้อสุกรชำแหละมีแนวโน้มจะแพงขึ้น โดย นางชยุดา แซ่สรวง อายุ 27 ปี ผู้จำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละในตลาดสดร่วมใจ เปิดเผยว่า ราคาเนื้อสุกรชำแหละ ได้มีการปรับแพงขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา และยังไม่ได้ปรับราคาลดลงแต่อย่างใด โดยราคาขายหมูเนื้อแดง จากกิโลกรัมละ 110 บาท ก่อนเทศกาลตรุษจีน ในช่วงเทศกาล ราคาเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 120 บาท ราคาเนื้อหมูสามชั้น จากกิโลกรัมละ 100 บาท เพิ่มขึ้นเป็นราคากิโลกรัมละ 105 บาท นางชยุดา ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในช่วงหน้าแล้งที่จะมาถึงนี้ คาดว่า ราคาเนื้อหมู จะมีการปรับแพงขึ้นไปอีก เนื่องจาก สภาพอากาศที่ร้อนจัด จะทำให้หมูที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์ม มีปัญหากินอาหารได้น้อยลง ประกอบกับต้นทุนอื่นๆ เช่น ราคาอาหารสัตว์ที่แพงขึ้น ต้นทุนการขนส่งจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้น ก็จะเป็นปัจจัยให้ราคาเนื้อหมูแพงขึ้นอย่างแน่นอน