การค้าภายในขายน้ำมันปาล์มฝาฟ้าลอตสุดท้าย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ นำน้ำมันปาล์มราคาถูก ฝาสีฟ้า มาจำหน่ายให้กับประชาชนที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อีก 100 ลัง วันนี้ โดยมีประชาชนเข้าแถวต่อคิวซื้อน้ำมันพืชอย่างคึกคัก นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า น้ำมันปาล์มที่นำมาจำหน่ายดังกล่าว เป็นลอตสุดท้ายของฝาสีฟ้า ซึ่งจังหวัดได้รับมา 1,000 ลัง จะจัดจำหน่ายที่ศาลากลาง และกระจายน้ำมันไปยังอำเภอต่างๆ อำเภอละ 40 ลัง เพื่อให้ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม สำหรับน้ำมันฝาสีชมพู ทางจังหวัดยังไม่ได้รับการจัดสรร แต่ก็คาดว่า จะสามารถนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนตามช่องทางปกติ เร็วๆ นี้

ทั้งนี้ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมธงฟ้า เฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่อำเภอฝาง มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากกว่า 30,000 คน มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้ากว่า 2,300,000 บาท สามารถลดค่าครองชีพ ให้กับประชาชนร้อยละ 25 หรือประมาณ 790,000 บาท โดยสินค้าที่ขายดี คือ น้ำมันพืชน้ำตาลทราย และไข่ไก่ ที่จัดจำหน่าย 1 โหล 1 โล 1 ลิตร 100 บาท ซึ่งทางการค้าภายใน ก็ได้เตรียมจัดงานธงฟ้าอีกครั้ง ที่ อำเภอฮอด ในวันที่ 30 มี.ค. ถึง 1 เม.ย. นี้