กยศ.จัดไกล่เกลี่ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กยศ.จัดไกล่เกลี่ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี ซึ่งสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม และศาลแขวงสงขลา ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดขึ้น ที่ศาลแขวงสงขลา ซึ่งมีจำนวนผู้ที่ค้างชำระ จำนวน 3,400 ราย ยอดหนี้ค้างชำระ 420 ล้านบาท เพื่อลดปริมาณคดีเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่จะฟ้องร้องต่อศาล และช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ที่เป็นลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยโดยไม่ถูกฟ้องคดีต่อศาล และผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความผ่อนชำระหนี้เสร็จสิ้นจะไม่ถูกดำเนินคดีต่อศาล รวมถึงได้รับส่วนลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ50 หากผ่อนชำระเป็นรายเดือนและสามารถเข้าร่วมโครงการที่จังหวัดใดก็ได้ และยังสามารถเปลี่ยนผู้ค้ำประกันได้

นอกจากจะจัดกิจกรรมโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว ทางสำนักงาน จ.สงขลา ยังได้จัดกิจกรรม สานต่ออาชีพ ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา โดยมีตำแหน่งงานว่าง ทั้งใน จ.สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง กว่า 3,000 อัตรา และสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเปิดโอกาสทางด้านอาชีพ ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา