ทำฝนหลวงช่วยเกษตรกรภาคเหนือเริ่มพรุ่งนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทรง กลิ่นประทุม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ภาคเหนือ กล่าวว่า เครื่องบินจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางมาถึงศูนย์ภายในวันนี้ และในวันพรุ่งนี้ก็พร้อมออกปฏิบัติการได้ทันที โดยจะมีเครื่องบินขนาดกลาง หรือ เครื่องบินคาซ่า 2 ลำ และเฮลิคอปเตอร์ ติดตามประมวลผล 1 ลำ ในการบินสำรวจและลงพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยขณะนี้มีจังหวัดที่ร้องขอความช่วย
เหลือแล้ว เช่นจังหวัดพะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกพืชผัก พืชไร่ ขณะเดียวกันก็มีบ้างอำเภอที่แจ้งขอให้หลีกเลี่ยงการทำฝนหลวงในพื้นที่ เช่น อำเภอดอยเต่า ที่กำลังเก็บเกี่ยวหอมแดง เพราะต้องเก็บไว้ในที่แห้ง ส่วนพื้นที่ ๆ ต้องเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งทุกปี คือ ภาคเหนือตอนล่าง เช่น นครสวรรค์ เพชบูรณ์ ซึ่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กว่า 1,000,000 ไร่ และต้องการน้ำมากเป็นพิเศษประมาณกลางเดือนเมษายน เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เมษายน นี้ นอกจาก แก้ปัญหาภัยแล้งแล้ว ยังต้องช่วยในเรื่องของลดหมอกควันไฟป่าด้วย ส่วนช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จะเป็นการเน้นทำฝนหลวง เพื่อเติมน้ำในเขื่อนสำคัญ ๆ ต่อไป