แรงงานไทยทยอยกลับเพิ่มวันนี้5เที่ยวบิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเมธ มโหสถ รองอธิบดีกรมการจัดหารงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวกับ ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า แรงงานไทยในลิเบีย ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเพิ่ม จำนวน 67 คน ด้วยเที่ยวบินที่ TG 947 เดินทางเมาถึงเมื่อเวลา 06.30 และเที่ยวบินที่ EY 402 มาถึงเมื่อเวลา 06.50 น. ที่ผ่านมา ขณะที่วันนี้จะมีแรงงานไทยทยอยเดินทางกลับมาอย่างต่อเนื่อง โดยในเวลาเวลา 09.45 น. เที่ยวบินที่ TK 064 เดินทางกลับมาจำนวน 23 คน เวลา 09.45 น. เช่นเดียวกัน เดินทางกลับมาจำนวน 25 คน แต่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเที่ยวบิน และ เวลา 14.45 น. เที่ยวบินที่ RJ180 จะเดินทางกลับมาอีกจำนวน 7 คน

ด้าน นายเจษฎา กตเวทิน รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้าการเช่าเรือเหมาลำจากประเทศอิตตาลี ไปรับ แรงงานไทยว่า ได้มีการแผนแล้ว โดยคาดคาดว่า เรือจะถึง เมืองตริโปลี ประเทศลิเบีย ในเวลา 22.00 น. ตามเวลาในท้องถิ่น เพื่อรับแรงงานไทยเที่ยวแรก จำนวน 4 พันคน แบ่งเป็นสองลอต ๆ ละ 2 พันคน ไปส่งที่ ตูเนียเซีย ทั้งหมด โดยมีเจ้าหน้าที่รอรับแล้วที่ตูเนียเซีย ประมาณ 6-7 คน โดยมีการจัดหาที่พักให้ พร้อมกับ ผ่อนผันคนที่หนังสือเดินทางสูญหาย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะนำแรงงานกลับประเทศไทย ทั้ง 4 พันคน ยกเว้น คนที่ประสงค์จะอยู่ต่อ หากมั่นใจว่าปลอดภยแล้ว ขณะที่ การบินไทย กำลังจัดเตรียมเครื่องเช่าเหมาลำ เพื่อบินไปรับ โดยค่าใช้จ่าย รัฐบาลออกให้ทั้งหมด