กอ.รมน.ภาค4สรุปผลจับกุมน้ำมันเถื่อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอก บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลการแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนกรณีน้ำมันเชื้อเพลิง เลี่ยงภาษี ตามยุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม