แรงงานไทยออกจากลิเบีย แล้ว 4 พัน

แรงงานไทยออกจากลิเบีย แล้ว 4 พัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และบริษัทจัดหางาน เพื่อวางแผนช่วยเหลือคนไทยออกจากลิเบีย ได้แถลงความคืบหน้า โดย นายธีรกุล นิยม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้แรงงานไทยได้ออกจากประเทศลิเบีย แล้ว 4,000 คน ไปยังประเทศต่างๆ ทั้งอียิปต์ ตุรกี ตูนิเซีย และมอลตา ซึ่งเรือเที่ยวแรกจากอิตาลี จะเดินทางจากเมืองนาโปลี ไปถึงกรุงทริโปลี ในวันที่ 1 มี.ค. นี้ เพื่อรับคนไทย 2,000 คน ไปยังตูนิเซีย ส่วนเที่ยวบินที่จะรับคนไทยกลับมายังประเทศไทย ได้มอบหมายให้ทางการบินไทยเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้คาดว่า คนไทยกลุ่มแรกจะเดินทางถึงไทยในปลายสัปดาห์นี้ อีกทั้งทางศูนย์ประสานงานฯ ได้พยายามนำแรงงานไทยทุกคนออกจากพื้นที่ ซึ่งได้มีการประเมินสถานการณ์โดยตลอด

อย่างไรก็ตาม ได้มีแรงงานราว 60 คน ที่ไม่สามารถติดต่อกับทางบริษัทได้ จึงเดินทางมาพักที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงทริโปลี ซึ่งทางสถานทูตได้จัดหาที่พักและดูแล เพื่อให้ขึ้นเรือกลับสู่ประเทศ