ปภ.สุรินทร์เตรียมขนน้ำแจกปชช.หน้าแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำนวย จันทรัฐ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยถึง การเตรียมความพร้อมกับภัยแล้ง ที่ใกล้จะมาถึง ว่า ขณะนี้ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้สั่งการให้มีการซักซ้อมการให้ความช่วยเหลือ กับปัญหาภัยแล้งเอาไว้แล้ว โดยได้ประสานงาน และบูรณาการ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ อบจ. , อบต. และสำนักงานเทศบาล ทั้งจังหวัด โดยได้เตรียมรถบรรทุกน้ำ ไว้แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค จำนวนกว่า 100 คัน โดยได้แบ่งพื้นที่ปฏิบัติการไว้ 5 โซน ในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งคาดว่า ปลายเดือนมีนาคมนี้ จะได้ออกปฏิบัติการได้ทันท่วงที ปีนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสุรินทร์ ให้รถบรรทุกน้ำ ไปเติมน้ำได้ที่สำนักงานการประปา ได้ทุกที่ทุกอำเภออีกด้วย