อบจ.ตากสร้างฝายต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชิงชัย ก่อประภากิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชน ที่คัดเลือกแล้ว อำเภอละ 2 หมู่บ้านรวม 9 อำเภอ 18 หมู่บ้าน ร่วมกันสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ตามรร่องน้ำ เพื่อชะลอกระแสน้ำ และเก็บกักน้ำ สำหรับสร้างความชุ่มชื้น ให้กับบริเวณต้นน้ำ ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระราชดำรัสว่า "ให้พิจารณาดำเนินการสร้างฝายราคาประหยัด โดยใช้วัสดุราคาถูก และหาง่ายในท้องถิ่น" การสร้างฝายดังกล่าว จะเป็นแบบหินทิ้งคลุมด้วยตาข่าย ปิดกั้นร่องน้ำลำธาร ขนาดเล็กเป็นระยะ เพื่อใช้เก็บกักน้ำ และตะกอนดิน สร้างความชุ่มชื้น ทำให้มีสภาพป่าเขียวชอุ่ม

นอกจากจะสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้ว ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ได้ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มดำเนินการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ที่หมู่บ้านลานตาเกลี้ยง ตำบลน้ำรึม และหมู่บ้านวังประจบ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก เป็นลำดับแรก เพื่อกู้ภัยแล้ง