นายก-ผบ.ตร.รับพระราชทานปริญญาฯมร.

นายก-ผบ.ตร.รับพระราชทานปริญญาฯมร.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางมายัง มหาวิทยาลัย รามคำแหง เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2552 และ 2553 (ภาคบ่าย) จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ให้แก่บุคคลสำคัญ อีก 31 คน อาทิ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับปริญญานิติศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ว่าที่ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้รับปริญญานิติศาสตร์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการบริหารงานทั่วไป) และ ด.ต.แชน วรงคไพสิฐ ได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์