ผวจ.ลำปางเปิดตัวนักกีฬาวิ่งเพื่อม้าฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณหน้าสวนสาธารณะเขลางค์นคร นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดตัวนักกีฬาวิ่งเพื่อม้า ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้ประชาชนนักท่องเที่ยว ได้ตระหนักและรู้จักม้า และรถม้าลำปาง มากยิ่งขึ้น โดยมีนักวิ่งตั้งแต่อายุน้อยที่สุดคือ 15 ปี และนักวิ่งที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมจำนวนมาก ส่วนงานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนรู้คุณค่าและจิตสำนึกและเกิดความรักและเอ็นดูสัตว์ โดยเฉพาะ ม้า ส่วนรถม้าที่วิ่งให้บริการประชาชน มีอยู่ประมาณ 120 คัน

ปัจจุบัน ม้าลำปาง ยังประสบปัญหาหลายอย่าง จึงทำให้สายพันธุ์ม้าลำปาง ที่เป็นสายพันธุ์แท้ ลดจำนวนลง มูลนิธิม้าลำปาง จึงจัดวิ่งฮาล์ฟมาราธอนขึ้น ซึ่งภายในงานมีการแสดงนิทรรศการประวัติของม้าและรถม้าลำปาง ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การบริการนั่งรถม้าชมเมืองลำปางด้วย