อ.เกาะกูด ตราดเริ่มขาดน้ำเตรียมขุดสระ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทธิวงศ์ จันทสูตร กำนันตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตำบลเกาะหมาก มักจะประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี โดยเฉพาะในช่วงต้นปี หากไม่มีฝนตกลงมา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม จะขาดน้ำมาก แต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาบ้าง แต่ไม่มากนัก ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติ เริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะไม่ส่งผลกระทบมากนัก

อย่างไรก็ตาม แหล่งน้ำดิบในพื้นที่มีสระน้ำ ที่มีความจุประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ยังไม่เพียงพอ ในการจ่ายน้ำให้กับประชาชน ทาง ตำบลเกาะหมาก จึงได้เร่งขุดสระเพิ่มอีก 1 แห่ง ความจุเท่าเดิม หากแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับความต้องการได้ทั้งปี ทั้งนี้ มาตรการในการรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกาะหมาก คือ ในช่วงเดือนมีนาคม