วุฒิกรณ์เปิดงานคุณแม่วัยเยาว์กำแพงเพชร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริกิติ์ อุทยานริมแม่น้ำปิง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายวุฒิกรณ์ อินทรภูวศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาเป็นประธาน เปิดโครงการ (Kick off) การป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม หรือ คุณแม่วัยเยาว์ เนื่องจากเป็นมติของคณะรัฐมนตรี กำหนดให้เป็นวาระเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา โดยมี นายวันชัย สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมข้าราชการให้การต้อนรับ ที่ต้องมาจัดงานตามโครงการ Kick off การป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม ที่จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดนำร่องของประเทศ เนื่องจากมีรายงานว่า อัตราการคลอดบุตรของมารดาที่มีอายุต่อกว่า 20 ปี ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย เพราะเกินเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดกำแพงเพชร มีอัตราแม่วัยรุ่น แรงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ติดต่อกันมา 3 ปีซ้อน

ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงต้องมาจัดงานที่จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดแรก และจะได้จัดงานในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว เพื่อเป็นวัคซีนใจป้องกันภัยท้องวัยทีน โดยมีประชาชน ผู้ปกครอง และเยาวชน มาร่วมงานจำนวนมาก