ผวจ.ลำปางสั่งเร่งช่วยแรงงานไทยในลิเบีย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ทางจังหวัด ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
แรงงาน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามให้ความช่วยเหลือญาติของแรงงานไทย ที่เดินทางไปทำงานในประเทศลิเบีย
อย่างเต็มที่ โดยทางจังหวัดลำปาง นั้น จะได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศลิเบีย ของจังหวัดลำปาง ขึ้นมา
เพื่อติดตามการช่วยเหลือแรงงานชาวลำปาง ที่เดินทางไปทำงานในประเทศดังกล่าว ซึ่งจังหวัดลำปาง มีแรงงานไป
ทำงานกว่า 600 คน ส่วนใหญ่จะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดลำปาง ได้แก่ อ.สบปราบ เถิน เสริมงาม
และ แม่พริก ทั้งนี้ หลังจากเกิดความไม่สงบขึ้นในประเทศลิเบีย ก็มีญาติของแรงงานชาวลำปาง ที่เดินทางไปทำงานยัง
ประเทศดังกล่าว เดินทางมาร้องขอให้ทางจังหวัด ติดตามการช่วยเหลือแล้วกว่า 150 ครอบครัว