มิ่งขวัญบอก1มีค.ยื่นซักฟอกนายก

มิ่งขวัญบอก1มีค.ยื่นซักฟอกนายก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย ในฐานะ ผู้นำอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เปิดเผยรายชื่อ ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รวม 10 คน อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนญัตติในการยื่นถอดถอนนั้น จะไม่มีรายชื่อของ นายกษิต
เนื่องจากหลักฐานยังไม่ชัดเจน ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบจากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ก่อนขณะที่ประเด็นในการอภิปรายในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 สาระสำคัญ คือ 1.การสลายการชุมนุม ตอนฆาตกรรมประชาชน 2.การทุจริตและการประพฤติมิชอบต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งที่มีใบเสร็จหลักฐานชัดเจน และ 3.ความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ยืนยันว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย ตอบรับที่จะร่วมทีมอภิปรายแล้ว

อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ จะยื่นญัตติถอดถอน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ต่อประธานวุฒิสภา และจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันอังคารที่ 1 มี.ค.นี้