นายกฯเปิดงาน2ยกกำลัง2เพื่อคนพิการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการเป็นประธาน เปิดงานจัดกิจกรรม 2 ยกกำลัง 2 เพื่อพี่น้องคนพิการ ตามโครงการรณรงค์จัดหารถเข็น สำหรับคนพิการ ที่ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ และตระหนักถึงคุณค่าของคนพิการโดยมีนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือจากรัฐ ตลอดจนกำหนดให้รัฐ ต้องส่งเสริมให้คนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได้ และผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านความเห็นชอบร่างกฎ
กระทรวง ที่เกี่ยวกับคนพิการหลายฉบับ พร้อมส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมานั้นรัฐได้มอบเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เบื้องต้นครอบครัวละ 5,000 บาท และช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย หลังละ 20,000-30,000 บาท ตามความจำเป็น

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ได้มอบเงินบริจาคจำนวนกว่า 30 ล้านบาท พร้อมมอบรถเข็น และรถสามล้อโยก ให้แก่คนพิการในพื้นที่ประสบอุทกภัย 10 จังหวัด จำนวน 1,000 คันด้วย