ผจว.เพชรบูรณ์ร่วมพิธีหล่อพุทธมหาธรรมราชา

ผจว.เพชรบูรณ์ร่วมพิธีหล่อพุทธมหาธรรมราชา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ความคืบหน้าการสร้างพระพุทธมหาธรรมราชา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยมีขนาดหน้าตักกว้าง 11 เมตร 984 เซ็นติเมตร เพื่อประดิษฐานที่พุทธอุทยานเพชบุระ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งล่าสุด นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะเดินทางไปที่โรงหล่อพุทธรังษี จ.นครปฐม เพื่อทำพิธีหล่อชิ้นส่วนขององค์พระบริเวณช่วงท้องหรือใต้ราวนม ลงมา ซึ่งการหล่อชิ้นส่วนขององค์พระชิ้นนี้ ใช้ทองเหลือถึง 5,000 กิโลกรัมเศษ และใช้กรรมวิธีการหล่อแบบโบราณ สำหรับการหล่อพระพุทธมหาธรรมราชา เฉลิมพระเกียรตินั้น เนื่องจากองค์พระ มีขนาดใหญ่ จึงต้องหล่อเป็นชิ้นส่วนด้วยกันทั้งหมด 12 ชิ้น หลังเสร็จสิ้นก็จะมีการเคลื่อนย้ายไปที่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อประกอบเป็นองค์พระโดยกำหนดให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 กันยายน นี้ เนื่องจากทางจังหวัด ได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานพิธีบรรจุพระบรมสาริรีกธาตุในปลายยอดพระเกศทองคำ และทำพิธีเบิกเนตรองค์พระ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระพุทธมหาธรรมราชา เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ ทางจังหวัด จึงได้จัดพิธีหล่อฐานบัวรองรับยอดพระเกศ พร้อมหล่อปลายยอดพระเกศทองคำ น้ำหนัก 84 บาท จึงเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยการบริจาคทองคำหรือซื้อแผ่นทองเหลือง เพื่อนำไปหล่อชิ้นส่วนขององค์พระดังกล่าวด้วย สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-729758, 056-729760 ต่อ 16, 17 และ18