เอแบคโพลเผย! เลือกตั้งใหม่แรง-ถอนทุนคืน

เอแบคโพลเผย! เลือกตั้งใหม่แรง-ถอนทุนคืน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอแบคโพล สำรวจความเห็นประชาชน ต่อความดุเดือด รุนแรงและการถอนทุนคืนของนักการเมือง ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.9 เชื่อว่า การเลือกตั้งครั้งต่อไป จะมีความดุเดือด รุนแรง และร้อยละ 61.8 เชื่อว่า จะมีการถอนทุนคืน เพื่อใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ในขณะที่ร้อยละ 38.2 ไม่เชื่อ และเกินกว่าครึ่ง หรือร้อยละ 56.2 เคยพบว่า มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียงของคนในชุมชนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 75.3 ยังเห็นว่า ทุกพรรคการเมืองจะมีการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง โดยมีเพียงร้อยละ 4.6 เท่านั้น ที่ระบุว่าไม่มีพรรคใดซื้อเสียงเลย

ทั้งนี้ ผลสำรวจความเห็นของประชาชนร้อยละ 60.8 ยังคงระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นหน่วยงานที่สามารถแก้ปัญหาการซื้อสิทธ์ขายเสียงได้

อย่างไรก็ตาม ประชาชนร้อยละ 76.1 ยังคงเชื่อมั่นต่อประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ขณะที่ประชาชนร้อยละ 23.9 เริ่มไม่เชื่อมั่นต่อประชาธิปไตย ของประเทศไทย