รมว.วิทย์ฯเปิดถกความร่วมมือวิทย์ฯไทย-ลาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน มอบแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม เมืองหลวงพระบาง ในรูปแบบมัลติมีเดีย พร้อมเครื่องแสดงข้อมูล หรือ ตู้คีออส ให้กับ ศ.ดร.บุญเตียม พิสมัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาว 60 ปี ในปีนี้ก่อนเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ลาว ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 24-26 ก.พ. ที่ จ.เชียงใหม่ โดย ดร.วีรชัย กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว ในมิติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งฝ่ายลาวให้ความสำคัญและมีผลคืบหน้าเป็นรูปธรรมหลายโครงการ เช่น โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เมืองหลวงพระบาง ซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยีทางอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ได้นำดาวเทียมคีออส มาใช้ในการจัดทำเป็นแผนที่ท่องเที่ยวแบบมัลติมีเดีย จนเสร็จสมบูรณ์และจะทำพิธีมอบอย่างเป็นทางการวันนี้ โดยจะนำไปติดตั้งใช้งานที่ สนามบินเมืองหลวงพระบาง ต่อไป